วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558
แนบแน่นด้วยสายใยความผูกพันของคุณครูกองแก้ว
คุณครูนิสารัตน์ร่วมแสดงความยินดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอร่วมมุทิตาจิต

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอร่วมมุทิตาจิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้กับคุณครูสุนีย์

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิต


คุณครูสุพัตราแสดงมุทิตาจิต

มอบดอกไม้ให้กับคุณครู

ผมจะดื้อแต่ผมก็เคารพรักครูนะครับ

ฉากสุดท้ายของความทรงจำ